W związku ze złym stanem technicznym wiaduktu drogowego w km 67+500 drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Węgliniec oraz dodatkowo przeprowadzoną obecnie ekspertyzą techniczną i badaniami informujemy Państwa o zamknięciu awaryjnym wiaduktu drogowego od dnia 09.04.2024r. od godz: 08:00.

Wyznaczony objazd tranzytowy dla ruchu kołowego do miejscowości został wskazany na poniższej mapce. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przewidywany termin zakończenia prac 9 listopada 2024 r.

Komunikat Wykonawcy robót budowlanych PBW Inżynieria oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei:
"W związku ze stwierdzonym przedawaryjnym stanem technicznym obiektu informujemy, że w dniu 09.04.2024 zamknięty zostaje wiadukt nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Węglińcu (w km 67+500 drogi wojewódzkiej)"

Aktualizacja 09.04.2024 - Oświadczenie Burmistrza w sprawie zamknięcia wiaduktu

Szanowna Mieszkanko/ Szanowny Mieszkańcu,

Poniżej pragnę wyjaśnić Państwu kwestie związaną z wyłączeniem z ruchu drogowego wiaduktu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w Węglińcu. Otóż, informacja o złym stanie technicznym wiaduktu była znana zarówno mi, jak i mieszkańcom Gminy od dłuższego czasu. Konieczności przeprowadzenia remontu była i jest nieunikniona. Tutejszy Urząd przedsiębrał szereg działań mających na celu zminimalizowanie niedogodności wynikające z tego remontu. Prowadzono przede wszystkim rozmowy z zarządcą drogi tj. Dolnośląską Służą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dotychczasowa narracja prowadzonych rozmów pozwalała na przyjęcie, że remont wiaduktu będzie prowadzony w sposób umożliwiający wahadłowy ruch drogowy. Tymczasem w dniu 08 kwietnia br. poinformowano tutejszy Urząd o zamknięciu wiaduktu drogowego i wyłączeniu go z ruchu kołowego od dnia 09 kwietnia br. Było to dla mnie jak i moich współpracowników wielkim zaskoczeniem. Konieczność natychmiastowego zamknięcia wiaduktu spotkała się z naszym sprzeciwem. Staliśmy i stoimy na stanowisku, że winno się przygotować mieszkańców na taką sytuację i zaproponować rozwiązania zastępcze, w tym alternatywne trasy pozwalające na dotarcie do domów, pracy, instytucji, sklepów itd. Nie mniej wykonawca robót, działając w imieniu i na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, przedłożył ekspertyzę techniczną rzeczonego wiaduktu, która potwierdziła, postępującą degradację obiektu i konieczność całkowitego jego wyłączenia z użytkowania. Stan techniczny wiaduktu nie daje gwarancji jego bezpiecznego użytkowania. Istnieje więc rzeczywiste ryzyko zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników wiaduktu.

W związku z powyższym podjąłem niezwłoczne negocjacje z Nadleśnictwem Węgliniec, w celu umożliwienia społeczności lokalnej korzystania z dróg leśnych. Na chwilę obecną posiadam wstępną deklaracje o pomocy Nadleśnictwa Węgliniec w zapewnieniu dojazdu drogami leśnymi dla naszych mieszkańców dojeżdżających do pracy, szkoły, lekarza.

Jeszcze raz pragnę wyjaśnić, że tutejszy Urząd nie miał żadnego wpływu na zaistniałą sytuację. Zaś konieczność natychmiastowego wyłączenia wiaduktu z użytkowania, potwierdziła dopiero w/w ekspertyza, która nota bene sporządzona została na zlecenie z 31 marca 2024 r. Wynikła sytuacja ma charakter nagły, a działania podejmowanie są w trybie awaryjnym. Zamknięcie wiaduktu ma zapobiec narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia jego użytkowników. Wskazuję przy tym, że osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią w/w ekspertyzy technicznej zapraszam do tutejszego Urzędu. Do Państwa dyspozycji pozostaje również kierownik budowy, który zobowiązał się do udzielania stosownych informacji oraz odpowiedzi na pytania (Kierownik budowy- Paweł Maciocha tel. 533233178).

Informacja o zamknięciu wiaduktu spowodowała wiele kontrowersji dot. terminu rozpoczęcia remontu, wszyscy wiemy w jakim był stanie i jak wyglądała nawierzchnia. Uzgodnienia z przed wielu miesięcy mówiły o tym, że prace będą przebiegać połowicznie a ruch będzie się odbywał na zasadzie wahadła, a o rozpoczęciu robot zostaniemy poinformowani zgodnie z procedurą i na to przystaliśmy oczekując na remont, natomiast wczoraj zostaliśmy poinformowani, o tym, że została przeprowadzona ekspertyza obiektu, która nakazuje w trybie awaryjnym (natychmiastowym) zamknięcie wiaduktu. Do czego zarządca drogi wraz z wykonawcą przystąpił, informując nas praktycznie z dnia na dzień o zaistniałej sytuacji. Dla nas bardzo bulwersująca wiadomość, wręcz niedopuszczalna bo takich informacji nie przekazuje się w ostatniej chwili. Niestety tak się stało nie jesteśmy właścicielem obiektu, nam jedynie udało się przekonać wykonawcę, co do przesunięcia terminu zamknięcia na kolejny dzień, co dało nam czas na negocjacje z Panem Nadleśniczym w sprawie możliwości przejazdu przez teren leśny dla naszych mieszkańców i służb. Na zaistniałą sytuację nie mieliśmy i nie mamy żadnego wpływu. A stawiane przed nami argumenty o możliwych tragicznych skutkach opóźniania zamknięcia obiektu są zasadne, przecież nikt nie chce aby doszło do tragicznego zdarzenia. Podkreślam wiadukt został zamknięty awaryjnie, natychmiast z uwagi na uszkodzenia. Natomiast co do przepływu informacji ze strony wykonawcy i zarządcy drogi mamy wiele zastrzeżeń, w mojej ocenie ta informacja powinna wpłynąć do Urzędu dużo wcześniej nawet o zamiarze przeprowadzenia badań technicznym. W razie pytań z Państwa strony, podaję tel. do kierownika budowy - 533 233 178. To wyłącznie wykonawca wraz z zarządca są odpowiedzialni za spowodowanie zaistniałej sytuacji. Panu Nadleśniczemu dziękuję za przychylność i zrozumienie. A państwa proszę o wyrozumiałość

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek

źródło/mapa: UGiM Węgliniec, foto: PB

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.