Przebudowa wiaduktu kolejowego na drodze nr 296 pomiędzy Starym Węglińcem, a Węglińcem stworzyła duży problem komunikacyjny. Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na 9 listopada 2024 r. Do tego czasu droga w tym miejscu będzie nieprzejezdna. Wyznaczono objazd tranzytowy dla ruchu kołowego, lecz dla mieszkańców dojeżdżających codziennie do pracy jest to nie lada wyzwanie ponieważ objazd jest dłuższy nawet o kilkadziesiąt kilometrów. W celu częściowego załagodzenia powstałego problemu, Nadleśnictwo Węgliniec na prośbę Burmistrza, wyraziło zgodę na przejazd drogami leśnymi. Do legalnego przejazdu należy uzyskać, indywidualny identyfikator, po wcześniejszym złożeniu wniosku w siedzibie Nadleśnictwa Węgliniec

Informacja Nadleśnictwa Węgliniec dotycząca przejazdu drogami leśnymi w związku z zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 296:

W związku z wyłączeniem z ruchu wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 i wynikającej z powyższego prośby Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o umożliwienie mieszkańcom gminy przejazdu przez las przekazuję poniższą informację. Nadleśnictwo Węgliniec wobec zaistnienia trudnej i nagłej sytuacji wyraża zgodę na przejazd drogami leśnymi stanowiącymi odcinki dojazdów pożarowych nr 6 i 7 w leśnictwie Węglowiec. Do legalnego przejazdu należy uzyskać, indywidualny identyfikator, po wcześniejszym złożeniu wniosku w siedzibie Nadleśnictwa Węgliniec. Wskazany przejazd obrazuje załączona mapa. Należy przy tym pamiętać, że przejazd innymi drogami niż wskazany na mapie będzie traktowany zgodnie z art. 161 kodeksu wykroczeń oraz art. 29 ust. 1 ustawy o lasach. Nadleśnictwo nie wyraża zgody na przejazd samochodami ciężarowymi za wyjątkiem pojazdów służb ratunkowych oraz świadczących usługi na rzecz mieszkańców (transport szkolny, wywóz nieczystości płynnych i stałych). W pozostałych przypadkach należy korzystać z objazdów wyznaczonych przez zarządcę drogi wojewódzkiej tj. Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Nadleśnictwo Węgliniec nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu bądź zdrowiu i życiu osób korzystających z przejazdu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec jako odpowiedzialny za stan powierzonego mu lasu, w szczególności za bezpieczeństwo pożarowe lasów zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 28 września o lasach do zamknięcia rzeczonego przejazdu - Nadleśniczy Krzysztof Król, Nadleśnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59 - 940 Węgliniec, tel.: +48757253000, fax: +48757711471

źródło/mapa: Nadleśnictwo Węgliniec, wideo: TVT Zgorzelec, foto: PB

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.