Od 1 stycznia 2021 czekają nas zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki "opłaty za śmieci". W dniu 08 grudnia 2020 radni podjęli uchwałę regulującą te kwestie. Łączny koszt opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosił 30 złotych za jednego mieszkańca.

Od nowego roku będzie również możliwość zwolnienia częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi kompostowniki.

Zwolnienie zostało określone na podstawie Uchwały Nr 467/XXVIII/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
- Odbiór i transport odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- Koszt zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu,
- Koszt obsługi administracyjnej systemu,
- Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

źródło/foto: UGiM Węgliniec

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.